Praleisti turinį

NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU.

NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU. Su didžiule pagarba. Genijus! Pralenkęs laiką! Šį interviu Nikola Tesla 1899 metais davė žurnalui “Spirit Egg”. Štai jo pačios įdomiausios akimirkos: Tesla: Taip, aš atradau keletą...

NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU.
Su didžiule pagarba. Genijus! Pralenkęs laiką!
Šį interviu Nikola Tesla 1899 metais davė žurnalui “Spirit Egg”.
Štai jo pačios įdomiausios akimirkos:
NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU.
Tesla: Taip, aš atradau keletą labai svarbių atradimų ir vis tik aš pralaimėjau. Aš nepasiekiau to didumo, kurį galėjau pasiekti.
Žurnalistas: Ką tai reiškia?
Tesla: Aš norėjau apšviesti visą Žemę. Elektros energijos yra tiek, jog užtektų sukurti antrą Saulę. Šviesa sukasi aplink ekvatorių, kaip žiedas aplink Saturną.
NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU.
Tik žmonija dar nėra pasiruošusi tokiai didybei ir gėriui. Kolorado Springse aš apšviečiau žemę elektra. Taip pat galima išgauti ir kitas energijos rūšis, tokias kaip pozityvi mentalinė energija. Ji yra Bacho ir Mocarto muzikoje, didžiųjų poetų eilėse. Pati Žemė savyje turi Džiaugsmo, Taikos ir Meilės energijas.
Šios energijos materiali išraiška yra gėlės, augalai, kuriuos valgome ir viskas ką žmogui reiškia ryšys su gamta. Metų metais ieškojau būdo, kaip ši energija galėtų labiau įtakoti žmones. Rožės grožiu ir aromatu galima naudotis gydant žmogų, o saulės spinduliais - kaip maistu.
Gyvybę turi begalė formų ir tyrinėtojo dalia - surasti ją kiekvienoje materijos formoje. Ir viskas ką aš dariau tai ieškojau atsakymų į tris klausimus ir kol jų nesurasiu, savo paieškos neatsisakysiu.
NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU.
Žurnalistas: Kokie šie tai trys klausimai?
Tesla: Vienas jų yra susijęs su maistu. Kaip žvaigždžių ar žemės energija gali pamaitinti alkstančius Žemėje? Kokiu vynu galima pagirdyti ištroškusius, kad jie galėtų džiaugtis ir širdimi prisiminti ,kad jie yra Dievai?
Kitas klausimas kaip sugriauti pykčio ir kančios jėgas, kuriose vyksta žmonių gyvenimas! 
Kartais blogis ir kančia atsiranda lyg epidemija Kosmoso gelmėse. 
Šiame amžiuje ši liga nuo Žemės paplito visoje Visatoje.
Ir trečia, mane domina ar egzistuoja Visatoje Šviesos perteklius? 
Aš suradau žvaigždę, kuri pagal astronominius ir matematinius dėsnius galėjo išnykti, tačiau ji vis dar yra Galaktikoje. 
Jos šviesa yra tokia tanki, kad ją suspaudus, ji tilptų į obuolio sferą, bet būtų sunkesnė už mūsų Saulę.
NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU.
Religijos ir filosofijos atstovai teigia, kad žmogus gali tapti Kristumi, Buda, Zaratustra. Tai ką noriu įrodyti, yra dar labiau nepasiekiama ir įžūlu. 
Visata yra sukurta taip, kad kiekviena gyva būtybė gimsta Kristumi, Buda ar Zaratustra.
Aš žinau, kad gravitacija - tai raktas į viską, ko žmogui reikia, kad jis skristų, ir aš planuoju sukurti ne tik skraidančius objektus (lėktuvus ar raketas) tačiau ir mokinti žmones atrasti savo pačių sparnus. 
Aš bandau žadinti energiją, kuri yra ore. Yra esminiai energijos šaltiniai. tai kas vadinama tuščia erdve - tėra nepabudusios materijos išraiška. Tuščios erdvės nėra nei šioje planetoje, nei Visatoje. 
Juodosios skylės apie kurias kalba mokslininkai - patys galingiausi gyvybinės energijos šaltiniai.
Žurnalistas: Ties jūsų viešbučio kambario langu 33 aukšte, kas rytą atskrenda paukščiai.
Tesla: Žmogui verta su paukščiais elktis šiltai. Dėl jų sparnų. Kažkada pas jį taip pat buvo matomi, realūs sparnai!
Žurnalistas: Jūsų gerbėjai stebisi jūsų mintimi, kad materija neturi energijos. Jei viskas užpildyta energija, kur jinai?
Tesla: Iš pradžių buvo energija, o tik po to atsirado materija.
Žurnalistas: Tačiau tai panašu į tai, lyg sakytumėte, kad jus pagimdė Tėvas.
Tesla: Va būtent! Kaip kitaip galėjo gimti Visata?
Materija kuriasi iš pirminės ir amžinos energijos, kurią mes žinome kaip Šviesą. Ji švietė ir iš jos gimė žvaigždė, planetos, žmogus ir visa kas yra Žemėje ir Visatoje. Materija - tai begalinių šviesos formų išraiška, nes energija daug vyresnė už materiją.
NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU.
Yra keturi Kūrybos dėsniai:
Pirmas dėsnis: Šaltinio nepasiekiamumas, tamsusis planas, kurio negalima pasieki protu arba išmatuoti matematiškai. Į šį planą telpa visa Visata.
Antras dėsnis: pasklidusi tamsa, kuri yra tikroji Šviesos prigimtis, kylanti iš nepasiekiamumo, ir jos virsmas Šviesa.
Trečias dėsnis: Šviesos būtynybė virsti Šviesos Materija.
Ketvirtas dėsnis: nėra pradžios ir nėra pabaigos.
Trys pirmi dėsniai visada turi savo vietą, o Kūryba yra Amžina.
Žurnalistas: Jūs įnirtingai prieštaraujate laiko ir erdvės realityvumo teorijai, jog šia tema skaitote paskaitas net per savo gimimo dieną.
Tesla: Prisiminkite erdvė nėra iškreipta, iškreiptas tik žmogaus protas, kuris negali pasiekti amžinybės ir beribiškumo! Jei realityvumas būtų teisingai suprastas šios teorijos kūrėjų, jis apimtų nemirtingumą, netgi fizinį, jei tik taip panorėtų.
Aš esu šviesos dalimi ir tai yra muzika. Šviesa užpildo visus šešis mano pojūčius: aš matau, girdžiu, jaučiu, užuodžiu kvapą, prisiliečiu ir mąstau. Mano šeštas pojūtis yra mąstymas.
Šviesos dalelės - tai užrašytos natos. Žaibo tvyksnis gali būti visa sonata. Tūkstantis žaibų - visas koncertas. Šiam koncertui aš sukūriau kamuolinį žaibą, kurį galima girdėti Himalajų ledinėse viršūnėse.
Kas liečia matematikus, mokslininkas neturi jais sekti, nes skaičiai ir lygtys viso labo tik simboliai, išreiškiantys muzikos sferą. Jei Einšteinas girdėtų šiuos garsus, jis nebūtų kūręs realityvumo teorijos. Šie garsai tai pasiuntiniai protui, atnešantys žinią, kad gyvenimas turi prasmę, kad Visata egzistuoja tobuloje Harmonijoje, ir jos grožis - Kūrybos priežastis ir pasekmė. Tokia muzika - visas žvaigždėto dangaus ciklas. Net pati mažiausia žvaigždė yra išbaigtai sukurta ir yra žvaigždžių simfonijos dalimi. Žmogaus širdies plakimas - taip pat yra Žemės simfonijos dalis.
NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU.
Niutonas žinojo, kad paslaptis slypi dangaus kūnų geometriniame išsidėstyme ir judėjime. Jis suvokė aukščiausio Visatos įstatymo egzistavimą. Iškreipta erdvė - tai chaosas, o chaosas nėra muzika. Einšteinas laikino įniršio garso pasiuntinys.
Žurnalistas: Gerbiamas Tesla, o jūs girdite šią muziką?
Tesla: Aš ją girdžiu visą laiką. Mano dvasinės ausys tokios didelės, kaip dangus, kurį mes matome virš savęs. Savo kūno klausą aš sustiprinu radaru.
Pagal realityvumo dėsnį, dvi paralelės linijos begalybėje susikirs. Tai yra Einšteino kreivumas išsitiesins. Vieną kartą sukurtas garsas, tęsis amžinai. Jis gali pradingti žmogui, tačiau ir toliau egzistuos tyloje, kuri yra pati didžiausia žmogaus galia.
Aš neturiu nieko prieš patį Einšteiną. Jis toks žmogus, ir padarė daug gerų darbų, kai kurie iš jų tapo muzikos dalimi. Aš parašysiu jam ir pasistengsiu paaiškinti kad eteris egzistuoja, ir jo dalelės - tai yra tai kas laiko Visatą Harmonijoje, o patį Gyvenimą Amžinybėje.
Žurnalistas: jūs dažnai minėjote vizualizacijos galią.
Tesla: man norėtųsi padėkoti vizualizacijai už visus mano atradimus. Mano gyvenimo įvykiai ir mano išradimai, jie iš tiesų stovi prieš mano akis, matomi kaip atskiras įvykis ar reiškinys. Jaunystėje aš bijojau, nes nežinojau kas tai yra, tačiau vėliau išmokau naudotis šia jėga kaip išskirtiniu gebėjimu ir dovana. Aš maitinau jį ir pavydžiai saugojau. Taip pat dėka vizualizacijos aš taisiau daugybę išradimų ir užbaiginėjau juos, proto dėka vizualizuodamas pačių sudėtingiausių lygčių sprendimus. Dėka šios dovanos aš buvau pripažintas aukščiausiu Lama Tibete. Mano regėjimas ir klausa yra tobuli, ir drįstu sakyti, aštresni nei daugumos žmonių. Griaustinį aš girdžiu 250 km atstumu ir danguje matau spalvas, kurių nemato kiti žmonės. Tokį aštrų regėjimą ir klausą aš įgijau dar būdamas vaiku. Vėliau tai tobulinau sąmoningai.
NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU.
Žurnalistas: mūsų skaitytojai norėtų sužinoti daugiau apie jūsų požiūrį į gyvenimą.
Tesla: Gyvenimas tai ritmas, su kuriuo svarbu susiderinti. Aš jaučiu ritmą, derinuosi prie jo ir atsiduodu jam. Jis išreiškia dėkingumą ir suteikia man žinojimą.
Visa kas gyva yra giliai ir stebuklingai tarpusavy susiję: žmogus ir žvaigždės, amebos ir Saulė, širdis ir daugybė besisukančių pasaulių. Šie ryšiai nesugriaunami, negali būti paklusnūs, ramūs kuriant naujus ir įvairius ryšius pasaulyje, negriaunant senų.
Žinios ateina iš kosmoso, mūsų m1tymas tai jų tobula išraiška. Mumyse yra dvi akys: žemiškoji ir dvasinė. Rekomenduojama, kad jos taptų viena. Visata gyva visose išraiškose, kaip mąstanti gyva būtybė. Akmuo taip pat mąstantis ir protingas kūrinys, taip pat kaip ir augalas, laukinis gyvūnas ir žmogus. Švytinti žvaigždė prašo, kad į ją pažiūrėtume. Jei mes nebūtume taip susidomėję tik savimi, mes suprastume jos kalbą ir perduodamą žinią. Žmogaus kvėpavimas, akys ir ausys turi paklusti Visatos kvėpavimui, akims ir ausims.
Žurnalistas: Gerbiamas Tesla, o ką jums reiškia elektra?
Tesla: Viskas yra Elektra. Iš pradžių buvo šviesa, neišsenkantis šaltinis, iš kurios gimė materija ir pasklido visose formose, kurios tik yra Visatoje ir Žemėje, su visais gyvybės aspektais.
Tikrasis Šviesos veidas - tamsa, tik mes jos nematome. Tai nuostabi malonė padovanota žmogui ir kitiems kūriniams. Vienoje tamsos dalelėje yra šviesos, temperatūros, atominė, cheminė, mechaninė ir nepažinta energija. Ji turi galios sukti žemę aplink jos orbitą. Tai tikroji Archimedo svirtis.
Žurnalistas: Gerbiamas Tesla, gal jūs per daug objektyvus dėl elektros energijos?
Tesla: Elektra esu Aš. Aš esu elektra žmogaus formoje. Ponas Smite, jūs taip pat esate elektra, tiesiog jūs to neįsisąmoninate.
Žurnalistas: Ar galite per savo kūną perleisti 1 milijono voltų elektros srovę?
Tesla: Įsivaizduokite sodininką, kurį užpuola augalai. Tai būtų visiškas absurdas. Žmogaus kūnas ir smegenys sudaryti iš didelio kiekio energijos. Didžioji dalis manęs yra elektra. Kiekvienam būdinga individuali energija, tai ir kuria žmogiškąjį “Aš” arba Sielą. Pas kitus kūrinius yra viskas kitaip: augalo siela tai gyvūnų ir mineralų siela. Smegenų funkcionavimas ir mirtis vyksta šviesoje. Jaunystėje mano akys buvo juodos, o dabar jos mėlynos. Laikui bėgant įtampa smegenyse stiprėja, todėl akys šviesėja. Balta šviesa - tai dangaus šviesa.
Vieną rytą prie mano lango nutūpė balta balandė, kurią aš maitinau. Ji man norėjo pasakyti, kad miršta. Iš jos akių sklido šviesos srautas. Nei vieno kūrinio akyse aš nemačiau tiek šviesos, kiek toje balandėje.
NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU.
Žurnalistas: Jūsų laboratorijos personalas pasakoja apie šviesos sprogimus, liepsnas ir žaibus, kurie atsiranda tuomet, kai jūs pykstate arba keliate sau pavojų.
Tesla: tai psichinė iškrova arba įspėjimas būti budriam. Šviesa visada mano pusėje. Ar žinote kaip aš aptikau besisukantį magnetinį lauką ir asinchroninį variklį, kurio dėka tapau įžymus 26 metų? Vieną vasaros vakarą Budapešte, aš ir mano žemietis stebėjome Saulėtekį. Tūkstantis liepsnų sukosi švytėdamos šimtais atspalvių. Aš prisiminiau Faustą ir citavau jį, kaip staiga, kaip rūke, pamačiau besisukantį magnetinį lauką ir asinchroninį variklį. Aš tai pamačiau Saulėje!
Žurnalistas: Jums mokslas ir poezija yra vienas ir tas pats?
Tesla: kiekviename žmoguje yra dvi akys. Viljamą Bleiką mokino, kad Visata gimė iš Vaizduotės, ji bus tol, kol Žemėje bus nors vienas Žmogus.
Vaizduotė tai ratas, kurios dėka astronomai gali skaičiuoti žvaigždes visose galaktikose. Tai kūrybinė energija tapati šviesos energijai.
Žurnalistas: Tai yra vaizduotė jums realesnė nei pats gyvenimas?
Tesla: ji gimdo gyvenimą. Aš maitinausi savo mokymusi, išmokau kontroliuoti emocijas, sapnus ir regėjimus. Aš visada skleidžiausi ir klestėjau, maitindamasis savo entuziazmu. Ir visą savo ilgą gyvenimą aš praleidau ekstazėje. Tai mano laimės šaltinis. Vaizduotė buvo mano laimės šaltinis. Visus šiuos metus ji man padėjo darbe, kurio būtų užtekę penkiems gyvenimams.
NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU.
*vertė Jolanta D.
mes kuriame, gaminame sveikatai skirtus produktus iš gamtos.
Mūsų pasaulėžiūra atitinka gerb. N. Tesla požiūrį apie gamtą, pasaulį, žmogaus sveikatą esant ryšyje su gamta. www.grasole.com
NIKOLA TESLA. PASKUTINIS INTERVIU.

Krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias

Pradėti apsipirkima

Pasirinkti